Általános iskola
2021. október 26., kedd, Szent Armand, Dömötör napja van.
Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
[ Hitvallás ]

Az iskola küldetésnyilatkozata

„Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok,
hogy szeretettel vagytok egymás iránt”
(Jn 13,35)


A Szent László Katolikus Általános Iskola keresztény értékrend alapján működik. Sajátos arculatát a nevelő-oktató munkát végző pedagógusok formálják. Intézményünkben a nevelő- oktató munka alapja a személyre szóló szeretetteljes bánásmód, a következetesség, a türelem és a hitelesség. A ránk bízott fiatalokat ennek jegyében, a családokkal összefogva kívánjuk nevelni. Alapfeladatunknak tekintjük a gyermekek általános alapműveltségének szilárd megalapozását, emellett kiemelt szerepet szánunk – már az első osztálytól – az angol nyelv és informatikai ismeretek oktatásának.

A keresztény iskola hagyományainak, szellemiségének megőrzésére törekszünk, hogy tanulóink reális önismerettel, egészséges önbizalommal és felelősségtudattal, pozitív életszemlélettel, szilárd erkölcsi tartással rendelkező személyiségekké váljanak.

Nevelésünk alapeszméje: a hit és a tudás, az igazság, a szeretet és egymás elfogadása. Ezen értékek közvetítői – a pedagógusok és a szülők – akkor teljesítik feladatukat, ha a gyermeki magatartást, viselkedést, személyiségükkel, tapasztalataikkal, szakértelmükkel a helyes irányba tudják formálni.

„Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja figyelmeztető intés”
(Péld. 6,23)


Látogatók száma: 400 | Készítette: Stoni
© 2009. www.szlki-kisvarda.hu - Minden jog fenntartva. Jogi nyilatkozat
Ajánlott böngésző: Mozilla Firefox | Optimális felbontás: 1280x1024
Tesztelve: Firefox 3.x, Internet Explorer 7 és 8, Google Chrome, Safari 4