Gimnázium, Szakgimnázium
2021. október 23., szombat, Kapisztrán Szent János, Nemzeti ünnep, Gyöngyi napja van.
Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
[ Hitvallás ]

„A tanításnak célja a tiszta szívből, jó
lelkiismeretből és tiszta hitből fakadó
szeretet.”

(Tim.1,5)

Az intézmény küldetésnyilatkozata

A Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda a római katolikus egyház által fenntartott, ökumenikus jelleggel működő, többcélú, nevelési - oktatási intézmény. Intézményünkben a nevelő- oktató munka alapja a személyre szóló szeretetteljes bánásmód, a következetesség, a türelem és a hitelesség. Biztosítjuk tanulóink részére az általános műveltség megszerzését az óvodai neveléstől, az általános iskolai nevelésen-oktatáson keresztül a szakközépiskolai vagy gimnáziumi érettségi bizonyítvány, valamint a szakképesítés megszerzéséig. A keresztény iskola hagyományainak, szellemiségének megőrzésére törekszünk, hogy tanulóink reális önismerettel, egészséges önbizalommal és felelősségtudattal, pozitív életszemlélettel, szilárd erkölcsi tartással rendelkező személyiségekké váljanak.

Az általános iskolai nevelés-oktatásban kiemelt szerepet szánunk az idegen nyelv és a matematika oktatásának. Szakgimnáziumi képzéseinket a közgazdaság, az ügyvitel és az informatika ágazathoz, szakmacsoportokhoz tartozó szakmák alapozásával kezdjük. Az érettségi vizsgával már kapnak egy szakképesítést, majd érettségi után az Országos Képzési Jegyzék szerinti, az oktatott szakmacsoportokra épülő szakképesítések oktatásával zárjuk a szakgimnáziumi képzést. Gimnáziumi képzéseinket emelt óraszámú informatika, matematika és reáltantárgyak oktatásával, az emelt óraszámú humán tantárgyak oktatását megelőző nyelvi előkészítő osztállyal indítjuk.

Középiskolai képzéseinkkel megteremtjük az alapjait annak is, hogy diákjaink felkészültek legyenek felsőfokú tanulmányok folytatására. Arra törekszünk, hogy diákjaink a tudományos, kulturális és gazdasági életben tudásuk, önbecsülésük, szociális érzékenységük, vallási műveltségük és meggyőződésük alapján méltó helyet foglaljanak el. Célunk, hogy tanulóink megértsék a körülöttünk levő világ jelenségeit, képesek legyenek a megfelelő ítéletek megalkotására, és úgy tegyenek fel kérdéseket a körülöttük levő világgal kapcsolatban, hogy közben tiszteletben tartják az értékeket. Nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink egészséges életmódra nevelésére, nyelvoktatására, valamint a közgazdasági szemlélet kialakítására és az informatikai ismeretek átadására. A ránk bízott gyermekeket az óvodás kortól az általános iskolán keresztül a keresztény életszemlélet megismertetésére, az erre épített szellemiség szeretetére, és megvalósítására neveljük.

„Azért vagyok pedagógus,
hogy a természetnek nyers gyémántját
szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”
(Németh László)


Látogatók száma: 357 | Készítette: Stoni
© 2009. www.szlki-kisvarda.hu - Minden jog fenntartva. Jogi nyilatkozat
Ajánlott böngésző: Mozilla Firefox | Optimális felbontás: 1280x1024
Tesztelve: Firefox 3.x, Internet Explorer 7 és 8, Google Chrome, Safari 4